Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Dựa vào hình 12.1 SGK. Biểu đồ tỉ trọng của các ngành công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp, năm 2002 a) Hoàn thành bảng sau TỈ TRỌNG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA THEO THỨ TỰ TỪ LỚN ĐẾN NHỎ

Câu 4:

Dựa vào hình 12.1 SGK. Biểu đồ tỉ trọng của các ngành công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp, năm 2002

a) Hoàn thành bảng sau

TỈ TRỌNG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA THEO THỨ TỰ TỪ LỚN ĐẾN NHỎ

b) Tại sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lại chiếm tỉ trọng cao ở nước ta

Lời giải:

a) TỈ TRỌNG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA THEO THỨ TỰ TỪ LỚN ĐẾN NHỎ

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lại chiếm tỉ trọng cao ở nước ta do:-Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp này: Nguồn nguyên liệu phong phú từ ngành nông – lâm – ngư nghiệp.

-Yêu cầu của ngành phù hợp với điều kiện nước ta: Vốn ít thu hồi vốn nhanh, cần lao động đông, không yêu cầu cao về trình độ chuyên môn

-Vai trò của ngành:

+ Cung cấp lương thực thực phẩm cho số dan đông ở nước ta.

+ Năng cao chất lượng sản phẩm nông sản, thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

+ Xuất khẩu, tăng ngoại tệ.