Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Dải núi Trường Sơn ảnh hưởng như thế nào đến điều kiện thiên nhiên của Bắc Trung Bộ.

Câu 4:

Dải núi Trường Sơn ảnh hưởng như thế nào đến điều kiện thiên nhiên của Bắc Trung Bộ.

Lời giải:

Dải núi Trường Sơn gồm nhiều dãy núi song song, hướng tây bắc – đông nam, có ảnh hưởng quan trọng đến điều kiện thiên nhiên của Bắc Trung Bộ:

- Đa dạng địa hình của vùng, thay đổi từ tây sang đông: núi- gò đồi- đồng bằng và địa hình ven biển.

-Ảnh hưởng đến khí hậu của vùng:

+ Chắn gió mùa Tây Nam, tạo ra gió phơn vào mùa hạ.

+ Đón các luồng gió Đông Bắc thổi từ biển vào mùa thu – đông.

+ Tạo ra các trung tâm mưa lớn như Huế,… các điểm ưa ít như Mường Xén Nghệ An.