Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cho hình 24 dưới đây, em hãy thể hiện trên lược đồ:

Câu 4:

Cho hình 24 dưới đây, em hãy thể hiện trên lược đồ:

a) Các bãi biển nổi tiếng: Sầm Sơn, Cửa Lò, Thuận An, Lăng Cô.

b) Các địa điểm du lịch văn hóa- lịch sử: Kim Liên, ngã ba Đồng Lộc, Cố đô Huế.

c) Các vườn quốc gia: Phong Nha- Kẻ Bàng, Bạch Mã

Lời giải:

a) Các bãi biển nổi tiếng: Sầm Sơn (Thanh Hóa) Cửa Lò (Nghệ An), Thuận An (Thừa Thiên Huế), Lăng Cô (Thừa Thiên Huế).

b) Các địa điểm du lịch văn hóa- lịch sử: Kim Liên (Nghệ An), ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Cố đô Huế (Thừa Thiên Huế).

c) Các vườn quốc gia: Phong Nha- Kẻ Bàng (Quảng Bình), Bạch Mã (Thừa Thiên Huế).