Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cho bảng 21: Bảng 21: NĂNG XUẤT LÚA CẢ NĂM CỦA CẢ NƯỚC, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM (Đơn vị: tạ/ha)

Câu 4:

Cho bảng 21:

Bảng 21: NĂNG XUẤT LÚA CẢ NĂM CỦA CẢ NƯỚC, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: tạ/ha)

a) Vẽ biểu đồ thể hiện năng xuất lúa của vùng Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước qua các năm trên.

b) Tại sao Đồng bằng sông Hồng có năng xuất lúa cao nhất cả nước.

Lời giải:

a)

Biểu đồ thể hiện năng xuất lúa của vùng Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước qua các năm.

b) Đồng bằng sông Hồng có năng xuất lúa cao nhất cả nước:

- Do áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật trong sản xuất như: lai tạo các giống lúa năng xuất cao, chất lượng tốt, ít sâu bệnh; các dịch vụ phân bón…

- Dân cư trong ùng có kinh nghiệp trong trồng và chăm sóc cây lúa nước.