Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Quan sát hình 40.1 trang 145 SGK, ghi chữ Đ vào ô trống những nhận xét đúng. Từ 1999 đến năm 2002:

Câu 3:

Quan sát hình 40.1 trang 145 SGK, ghi chữ Đ vào ô trống những nhận xét đúng.

Từ 1999 đến năm 2002:

a) Sản xuất dầu thô khi thác ngày càng tăng từ 15,2 triệu tấn (năm 1999) lên 16,9 triệu tấn (năm 2002).

b) Dầu thô xuất khẩu ngày càng tăng. Lượng dầu thô xuất khẩu hằng năm, gần tương đương với lượng dầu thô khai thác được.

c) Lượng xăng nhập khẩu ngày càng nhiều.

d) Mặc dù nhu cầu xăng dầu của nước ta ngày càng tăng, lượng dầu thô khai thác ngày càng nhiều (chủ yếu để xuất khẩu), nhưng công nghiệp chế biến dầu khi chưa được phát triển.

Lời giải:

Điền chữ Đ vào các ý a,b,c,d