Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Nối ô chữ ở bên trái với các ô chữ thich hợp ở bên phải để giải thích đùng nguyên nhân của sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi

Câu 3:

Nối ô chữ ở bên trái với các ô chữ thich hợp ở bên phải để giải thích đùng nguyên nhân của sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi.

Lời giải:

Cơ cấu dân số theo độ tuổi có sự thay đổi như trên vì:

- Tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta đang có xu hướng giảm dần.

- Cuộc vận động sinh để có kế hoạch và kế hoạch hóa gia đình đã có tác dụng tốt.

- Nền kinh tế đang trên đà phát triển.

- Đời sống của nhân dân đang được cải thiện theo xu hướng ngày một cao.