Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Nêu ý nghĩa vị trí địa lý trong phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

Câu 3:

Nêu ý nghĩa vị trí địa lý trong phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

Lời giải:

Thuận lợi cho tỉnh phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội;

- Giao lưu, trao đổi buôn bán với các tỉnh xung quanh cũng như các tỉnh trong ĐBSH.

- Giáp biển thuận lợi phát triển khai thác- nuôi trồng thủy hải sản, khai thác khí tự nhiên.

Tuy nhiên, tỉnh nằm trong khu vực thường xuyên phải chịu những cơn bão nhiệt đới, ngập lụt, rắt đậm rắt hại, sương muối sương giá… gây thiệt hại lớn đến tài sản và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của dân cư trong tỉnh.