Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng Hai khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước ta là

Câu 3:

Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng

Hai khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước ta là

A.Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

B.Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng.

C.Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

D.Trung du miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng.

Lời giải:

Chọn đáp án B