Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào SGK và vốn hiểu biết, em có nhận xét về cội nguồn cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Câu 3:

Dựa vào SGK và vốn hiểu biết, em có nhận xét về cội nguồn cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Lời giải:

Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng chung sống, đoàn kết, gắn bó với nhau trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, từ thời các vua Hùng dựng nước và trải qua các cuộc chống quân xâm lược phương bắc và các nước thực dân, đế quốc phương tây. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng, ngôn ngữ, tảng phục, hong tục tập quán khác nhau hòa quyện thành nền văn háo Việt Nam đa dạng, phong phú, giàu bản sắc dân tộc.