Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào kiến thức đã học, hãy điền vào hình 17 dưới đây: a)Tên các nước, vùng biển tiếp giáp với Trung du miền núi Bắc Bộ. b)Tên các sông: Đà, Hồng, Lô, Chảy.

Câu 3:

Dựa vào kiến thức đã học, hãy điền vào hình 17 dưới đây:

a)Tên các nước, vùng biển tiếp giáp với Trung du miền núi Bắc Bộ.

b)Tên các sông: Đà, Hồng, Lô, Chảy.

Lời giải:

a) Các nước và các vùng tiếp giáp với Trung du miền núi Bắc Bộ:

   + Phía Bắc giáp với nước Trung Quốc.

   + Phía Đông giáp với vịnh Bắc Bộ.

   + Phía Nam giáp với Đồng bằng sông Hồng.

   + Phía Tây giáp với nước Lào.

b) Các con sông lớn của vùng là sông Đà, sông Hồng, sông Lô, sông Chảy.