Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào hình 24.3. Lược đồ kinh tế Bắc Bộ, tr.87 SGK, em hãy ghi giấu (+) vào ô trống những nhận xét sai.

Câu 3:

Dựa vào hình 24.3. Lược đồ kinh tế Bắc Bộ, tr.87 SGK, em hãy ghi giấu (+) vào ô trống những nhận xét sai.

Các tỉnh phía Bắc vùng (Thanh Hóa, Nghệ An) co nhiều khoáng sản như: đá vôi, sét, thiếc, mangan, crom, quặng sắt.

Thành phố Vinh là trung tâm chế biến lâm sản lớn nhất của vùng (vì điều kiện vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm tương đối thuận tiện bằng đường sông và đường bộ).

Công nghiệp đánh bắt, chế biến thủy sản phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của vùng.

Các tỉnh phía nam của vùng có nhiều khả năng phát triển những nghành công nghiệp nặng như luyện ki, cơ khí,…

Bắc Trung Bộ có 3 trung tâm công nghiệp lớn, đó là các thành phố: Thanh Hóa, Vinh và Huế.

Lời giải:

Những nhận xét sai là:

- Các tỉnh phía nam của vùng có nhiều khả năng phát triển những nghành công nghiệp nặng như luyện ki, cơ khí,…