Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào hiểu biết của mình, hãy kể tên: a) 5 bãi biển đep ở nước ta, lần lượt từ Bắc vào Nam. b) 5 vườn quốc gia c) 5 di sản thế giới ở nước ta. d) 5 lễ hội cổ truyền ở nước ta. e) 5 làng nghề truyền thống ở nước ta.

Câu 3:

Dựa vào hiểu biết của mình, hãy kể tên:

a) 5 bãi biển đep ở nước ta, lần lượt từ Bắc vào Nam.

b) 5 vườn quốc gia

c) 5 di sản thế giới ở nước ta.

d) 5 lễ hội cổ truyền ở nước ta.

e) 5 làng nghề truyền thống ở nước ta.

Lời giải:

a) 5 bãi biển đep ở nước ta: Sầm Sơn, Cửa Lò, Lăng Cô, Mĩ Khê, Nha Trang

b) 5 vườn quốc gia: Ba Vì, Cúc Phương, Phong Nha Kẻ Bàng, Phù Mát,

c) 5 di sản thế giới ở nước ta: Vịnh Hạ Long, Phong Nha- Kẻ Bàng, Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mĩ Sơn.

d) 5 lễ hội cổ truyền ở nước ta: Giỗ tổ Hùng Vương, Trọi trâu Hải Phòng, lễ Làng Gióng (Sóc Sơn), lễ hội Chùa Hương, Lễ hội đền Trần.

e) 5 làng nghề truyền thống ở nước ta: Làng Gốm Bát Tràng, Làng cốm Vòng, Lụa Vạn Phúc- Hà Đông, tranh Đông Hồ, đồ gỗ mĩ nghệ Đồng Kị.