Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào bảng 31.3.Một số tiêu chí dân cư, xã hội ở Đông Nam Bộ, năm 1999, tr.115 SGK và vốn kiến thức, hãy ghi chữ Đ vào những nhận xét đúng.

Câu 3:

Dựa vào bảng 31.3.Một số tiêu chí dân cư, xã hội ở Đông Nam Bộ, năm 1999, tr.115 SGK và vốn kiến thức, hãy ghi chữ Đ vào những nhận xét đúng.

Đông Nam Bộ là vùng đông dân, mật độ dân số gấp gần 1,9 lần trung bình cả nước; là nơi có lực lượng lao động dồn dào, tập trung nguồn lao độ có trình độ cao của cả nước.

Là vùng có tỉ lệ dân thành thị lớn (gấp 2,4 lần so với cả nước), nhưng tỉ lệ thất nghiệp ở đô thị lại thấp; điều đô chứng tỏ Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển năng động, có sức hút đối với lao động ngoại vùng.

Đông Nam Bộ có nhiều di tích lịch sử, văn hóa (bến cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, nhà tù Côn Đảo…) là một trong những điều kiện tốt để phát triển du lịch.

Các tiêu chí: tuổi thọ trung bình, tỉ lệ người biết chữ, thu nhập bình quân đầu người/tháng của Đông Nam Bộ đều cao hơn mức trung bình cả nước; điều đó chứng tỏ Đông Nam bộ là vùng có chất lượng cuộc sống cao.

Lời giải:

Nhận xét đúng về dân cư – xã hội của vùng:

Đông Nam Bộ là vùng đông dân, mật độ dân số gấp gần 1,9 lần trung bình cả nước; là nơi có lực lượng lao động dồn dào, tập trung nguồn lao độ có trình độ cao của cả nước.

Là vùng có tỉ lệ dân thành thị lớn (gấp 2,4 lần so với cả nước), nhưng tỉ lệ thất nghiệp ở đô thị lại thấp; điều đô chứng tỏ Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển năng động, có sức hút đối với lao động ngoại vùng.

Đông Nam Bộ có nhiều di tích lịch sử, văn hóa (bến cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, nhà tù Côn Đảo…) là một trong những điều kiện tốt để phát triển du lịch.

Các tiêu chí: tuổi thọ trung bình, tỉ lệ người biết chữ, thu nhập bình quân đầu người/tháng của Đông Nam Bộ đều cao hơn mức trung bình cả nước; điều đó chứng tỏ Đông Nam bộ là vùng có chất lượng cuộc sống cao.