Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho biết vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong nền kinh tế nước ta.

Câu 3:

Cho biết vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong nền kinh tế nước ta.

Lời giải:

Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm các tỉnh: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.

Vùng kinh tế trong điểm Bắc Bộ tạo cơ hội cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động của 2 vùng Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ.