Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Từ lược đồ trên, em có nhận xét gì về sự phân bố tài nguyên khoáng sản với sự phân bố công nghiệp.

Câu 2:

Từ lược đồ trên, em có nhận xét gì về sự phân bố tài nguyên khoáng sản với sự phân bố công nghiệp.

Lời giải:

Sự phân bố khoáng sản của vùng ảnh hưởng lớn đế sự phân bố công nghiệp của vùng đặc biệt là công nghiệp khai khoáng, những nơi có sự phân bố của các mỏ khoáng sản đều là những điểm mỏ khai khoáng như khai thác thiếc ở Cao Bằng, apatit ở Lào Cai, khai thác than ở Quảng Ninh…