Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tại sao Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lại được coi là 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta.

Câu 2:

Tại sao Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lại được coi là 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta.

Lời giải:

Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lại được coi là 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta:

Đây là 2 trung tâm kinh tế phát triển kinh tế hàng đầu cảu cả nước nên nhu cầu về dịch bị rất lớn: giao thông vận tải, thương mai,…

Là nơi những nơi tập trung đông dân cư, thị trường tiêu thụ lớn nên nhu cầu tăng cao về mọi mặt: đi lại, buôn bán trao đổi, các dịch vụ tiêu dùng,…

Đây là 2 đầu mối quan trọng nhất cả nước, giao thông thuận lợi có nhiều loại đường (sắt, ô tô, không, thủy).

Tập trung nhiều trường đại học lớn, các viện nghiên cứu, các bệnh viện chuyên khoa hàng đầu.

Đây là hai trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, viễn thông lớn nhất nước ta