Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Nối ô chữ số (1), ô chữ số (2) với các ô thích hợp ở giữa để nêu đúng sự khác biệt trong cơ cấu sản xuất công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ trước và sau năm 1975.

Câu 2:

Nối ô chữ số (1), ô chữ số (2) với các ô thích hợp ở giữa để nêu đúng sự khác biệt trong cơ cấu sản xuất công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ trước và sau năm 1975.

(1) Trước năm 1975

(2) Sau năm 1975

a) Công nghiệp phụ thuộc vào nước ngoài.

b) Xây dựng nền công nhiệp độc lập tự chủ.

c) Phân bố chủ yếu ở Sài Gòn – Chợ Lớn.

d) Cơ cấu sản xuất công nghiệp đa dạng, cân đối: công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng.

e) Phát triển què quặt, chỉ tập trung một số ngành: sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lương thực, thực phẩm.

g) Đã xây dựng một số nghành công nghiệp hiện đại: dầu khí, điện tử, công nghệ cao.

h) Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh.

Lời giải:

- Nối (1) với: a, c, e.

- Nối (2) với : b, d, g, h.