Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Đường bờ biển và diện tích vùng biển nước ta là

Câu 2:

Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

a) Đường bờ biển và diện tích vùng biển nước ta là

A. 3620 km và trên 1 triệu km2.

B. 3260 km và khoảng 1 triệu km2

C. gần 3 nghìn và khoảng 1 triệu km2.

D. Trên 3000 km và dưới 1 triệu km2.

b) Vùng biển nước ta là

A. cả vùng biển Đông.

B. Vùng Tây Thái Bình Dương.

C. Vùng vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan, vùng ven bờ biển miền Trung.

D. Một bộ phận của biển Đông.

c) Các bộ phận của biển nước ta là:

A. nội thủy và các đảo.

B. Thềm lục địa và các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

C. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

D. lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải và các đảo, quần đảo.

d) Huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh nào:

A. Quảng Bình C. Quảng Nam B. Đà Nẵng D. Khánh Hòa.

e) Huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào:Lời giải:

A. Thành phố Hồ Chí Minh. C. tỉnh Bình Thuận B. Tỉnh Khánh Hòa D. Thành phố Đà Nẵng

Lời giải:

a)Chọn đáp án B

b)Chọn đáp án D

c)Chọn đáp án C

d)Chọn đáp án B

e)Chọn đáp án B