Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hoàn thành sơ dồ dưới đây, nêu rõ thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội của Tây Nguyên khi xây dựng và phát triển kinh tế.

Câu 2:

Hoàn thành sơ dồ dưới đây, nêu rõ thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội của Tây Nguyên khi xây dựng và phát triển kinh tế.

Lời giải:

Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội của Tây Nguyên khi xây dựng và phát triển kinh tế:

- Thuận lợi:

+ Tự nhiên: Đất bazan màu mỡ thuận lợi phát triển cây công nghiệp; Khí hậu nóng ẩm; nguồn nước phong phú, có tiềm năng thủy điện; trữ lượng boxit vào loại lớn, nhiều phong cảnh thiên nhiên đẹp.

+ Dân cư- xã hội: Dân cư có kinh nghiệp trong trồng cây công nghiệp lâu năm; nhiều chính sách ưu tiên phát triển; dân cư có nền văn hóa đặc sắc…

- Khó khăn:

+ Tự nhiên: Mùa khô kéo dài, nguy cơ thiếu nước và cháy rừng; môi trường bị thoái hóa nghiêm trọng: nạn chặt phá rừng, săn bắt động vật,…

+ Dân cư – xã hội: Trình độ lao động còn thấp; Cơ sở vật chất- cơ sở hạ tầng còn yếu và thiếu đồng bộ; bất ổn giữa các dân tộc….