Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh kinh tế của tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ.

Câu 2:

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh kinh tế của tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ.

Lời giải:

Thế mạnh kinh tế của tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ:

- Nông – lâm – ngư nghiệp:

+ Phát triển nghề rừng.

+ Chăn nuôi gia súc lớn

+ Trồng cây công nghiệp lâu năm.

+ Sản xuất lương thực.

+ Phát triển nuôi trồng và khai thác thủy hải sản.

-Công nghiệp – xây dựng:

+ Vật liệu xây dựng

+ Khai thác và chế biến khoáng sản

+ chế biến lâm sản

+ Chế biên lương thực- thực phẩm

- Dịch vụ:

+ Thương mại

+ Du lịch

+ Giao thông vận tải