Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Đông Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì khi xây dựng và phát triển kinh tế.

Câu 2:

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Đông Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì khi xây dựng và phát triển kinh tế.

Lời giải:

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Đông Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn khi xây dựng và phát triển kinh tế:

* Thuận lợi:

- Vị trí: Cầu nối giữa Tây Nguyên , Duyên hải Nam Trung Bộ với đồng bằng sông Cửu Long; Giáp với ngã tư đường hàng hải và hàng không thế giới thuận lợi giao lưu, trao đổi với các vùng khác và các nước trong khu vực và thế giới.

- Địa hình bằng phẳng thuận lợi để diễn ra các hoạt động kinh tế- xã hội.

- Đất: diện tích badan, đất xám lớn thuận lợi để phát triển trồng các cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả.

- Khí hậu: nhiệt đới và cận nhiệt.

- Tài nguyên biển: Nguồn thủy hải sản phong phú, vùng biển giàu tiềm năng dầu khí…

* Khó khăn:

- Khoáng sản: Trên đất liền ít khoáng sản.

- Diện tích rừng tự nhiên thấp và ngày càng giảm.

- Ô nhiễm môi trường: ngày càng ô nhiễm do các hoạt động kinh tế- xã hội của vùng.