Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ: đặc diểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên nhiên của tỉnh

Câu 2:

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ: đặc diểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên nhiên của tỉnh

Lời giải:

Địa hình, đất đai Khoáng sản Khí hậu, thủy văn Động thực vật Đặc điểm địa hình: dịa hình thấp, khá bằng phẳng

Các loại đất: chủ yếu là đất phù sa.

Cơ cấu sử dụng đất đa dạng: nông lâm- ngư nghiệp, rừng ngập mặn, đất ở, …

- Khí tự nhiên ở mỏ khí tiền hải.

- Đặc điểm khí hâu: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa , có mùa đông lạnh.

- Sông chính: sông Hồng, sông Luộc, sông Trà Lý, sông Hóa..

- Hồ đầm, kênh rạch: dày đặc chằng chịt được đào phụ vụ cho phát triển nông nghiệp, thủy sản của tỉnh.

- Diện tích rừng cảu tỉnh là rừng ngập mặn.

- Các loại động vật: các loài thủy hải sản sinh sống ở sông ngòi, rừng ngập mặn và vùng biển.