Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các dạng địa hình và tiềm năng kinh tế của các dạng địa hình Duyên hải Nam Trung Bộ.Câu 2: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các dạng địa hình và tiềm năng kinh tế của các dạng địa hình Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 2:

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các dạng địa hình và tiềm năng kinh tế của các dạng địa hình Duyên hải Nam Trung Bộ.

Lời giải:

Duyên hải Nam Trung Bộ:

- Núi, đồi phía tây: có các đồng cỏ thích hợp với chăn nuôi gia súc lớn như bò, trâu.

- Dải ĐB hẹp ở phía Đông:

+ Nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản.

+ Phát triển nông nghiệp

+ Phát triển công nghiệp khai khoáng sa khoáng: Cát, muối,…

- Bờ biển, đảo và quần đảo:

+ xây dựng các cảng biển

+ Phát triển du lịch biển và hải đảo: các bãi tắm, đảo…