Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy nối ô chữ ở cột A với ô chữ thích hợp ở cột B sao cho đúng.

Câu 2:

Hãy nối ô chữ ở cột A với ô chữ thích hợp ở cột B sao cho đúng.

Lời giải:

Cà phê được trồng nhiều và là cây trồng quan trọng nhất ở Tây Nguyên vì:

a) Tây Nguyên có đất đai và khí hậu thích hợp để cây cà phê phát triển mạnh.

b) Nhiều địa phương ở Tây Nguyên được đẩy mạnh công tác thủy lợi, nhằm cung cấp đủ nước tưới cho cây trồng vào mùa khô.

d) Ở Tây Nguyên có nhiều nông trường cà phê rộng lớn.