Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Ghi dấu + vào ô trống trước ý trả lời về nhận xét so sánh giữa 2 tháp dân số ở các mặt

Câu 2:

Ghi dấu + vào ô trống trước ý trả lời về nhận xét so sánh giữa 2 tháp dân số ở các mặt

Lời giải:

Đáp án đúng:

a) + Hai tháp dân số (năm 1989 và năm 1999) đều có đáy rộng, đỉnh tháp nhọn.

+ Chân của đáy tháp (nhóm tuổi:0-4) của năm 1999 đã hẹp hơn so với năm 1989.

+ Sự khác biệt về hình dạng của hai tháp biểu hiện cơ cấu dân số của nước ta có xu hướng thay đổi theo hướng tích cực

b) + Số người trong và ngoài độ tuổi lao động năm 1999 cao hơn năm 1989.

c) cả 2 ý đều sai

d) Nhận xét đúng:

+ Từ năm 1989 đến năm 1999, cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta có sự thay đổi theo hướng tích cực: giảm tỉ lệ số người dưới độ tuổi lao động, tăng tỉ lệ dân số người trong và ngoài độ tuổi lao động