Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cho bảng 15.1 Bảng 15.1. GIÁ TRỊ XUẤT - NHẬP KHẨU PHÂN THEO THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2010 (Đơn vị: triệu USD)

Câu 2:

Cho bảng 15.1

Bảng 15.1. GIÁ TRỊ XUẤT - NHẬP KHẨU PHÂN THEO THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2010

(Đơn vị: triệu USD)

a) Nhận xét về các bạn hàng xuất - nhập khẩu của nước ta

b) Vì sao nước ta lại buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Lời giải:

a) Bạn hàng xuất – nhập khẩu của nước ta khá đa dạng: các nước trong khu vực Đông Nam Á, các nước Châu Á- Thái Bình Dương, Liên Minh châu Âu, các nước xuất khẩu dầu mỏ khu vực Tây Á….

Trong đó

+ Xuất khẩu nhiều ở các thị trường EU, APEC, ASEAN; năm 2010 nhập khẩu ở khu vực, APEC đạt 49354,6 triệu USD, EU đạt 11385,5 triệu USD, ASEAN đạt 10364,7 triệu USD.

+Nhập khẩu nhiều ở khu vực APEC, ASEAN; năm 2010 nhập khẩu ở thị trường APEC là 69924,6 triệu USD, ASEAN là 16407,5 triệu USD.

Như vậy thị trường xuất nhập khẩu của nước ta khá đa dạng từ các bạn hàng truyền thống trong khu vực nước ta cũng đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như EU. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải nhập khẩu nhiều từ thị trường quốc tế.

b) Nước ta lại buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực châu Á- Thái Bình Dương:

- Đây là thị trường truyền thống của nước ta.

- Thị trường này có thị hiếu tương đồng với nước ta.

- Đây là thị trường không quá khó tính, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội cảu nước ta.

- Vị trí trao đổi hàng hóa thuận lợi.