Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Khoanh tròng chữ cái đứng trước ý đúng: a)Trung du và miền núi Bắc Bộ có các cảng biển là: A.Hải Phòng, Hạ Long C. Dung Quất, Kì Hà B.Cái Lân, Cửu Ông D. Của Lò, Vũng Áng

Câu 1:

Khoanh tròng chữ cái đứng trước ý đúng:

a)Trung du và miền núi Bắc Bộ có các cảng biển là:

A.Hải Phòng, Hạ Long   C. Dung Quất, Kì Hà

B.Cái Lân, Cửu Ông    D. Của Lò, Vũng Áng

b)Trong các tiêu chí phát triển dân cư và xã hội của Trung du và miền núi Bắc Bộ, tiểu vùng Tây Bắc cao hơn Đông Bắc về

A.Mật độ dân số

B.Tỉ lệ gia tăng dân số

C. tỉ lệ người lớn biết chữ

D. thu nhập bình quân đầu người

c)Hiện nay đời sống của các đồng bào các dân tộc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ đã được cải thiện là do

A.Thành tựu của công cuộc đổi mới.

B.Nguồn tài nguyên phong phú

C.Vị trí địa lí thuận lợi

D.Lịch sử khai thác sớm.

Lời giải:

a)Chọn đáp án B.

b)Chọn đáp án B.

c)Chọn đáp án A.