Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng a) Tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác lớn nhất nước ta là A. Bình Thuận C. Cần Thơ B. Kiên Giang D. Ninh Thuận

Câu 1:

Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng

a) Tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác lớn nhất nước ta là

A. Bình Thuận C. Cần Thơ B. Kiên Giang D. Ninh Thuận

b) Trong các nhân tố sau, nhân tố nào có tác động tích cực nhất đế sự phát triển ngành thủy sản của nước ta?

A. Những đổi mới về chính sách của Nhà nước.

B. Các phương tiện tàu thuyền, ngư cụ được trang bị tốt hơn.

C. Phát triển dịch vụ thủy sản và mở rông chế biến thủy sản.

D. Nhu cầu về mặt hàng thủy sản tăng nhiều trong những năm gần đây.

c) Tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng nuôi trồng thủy sản là:

A. Quảng Ninh C. Cà Mau B. Bình Thuận D. Bà Rịa Vũng Tàu.

d) Hiện nay, nghề nuôi tôm phát triển mạnh nhất:

A. Đồng bằng sông Cửu Long C. Đông Nam Bộ B. Duyên hải Nam Trung Bộ D. Đồng bằng sông Hồng

Lời giải:

a) Chọn đáp án B

b) Chọn đáp án A

c) Chọn đáp án C

d) Chọn đáp án A