Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. a) Loại hình vận tải chiếm tỉ trọng lớn nhất về khối lượng vận chuyển hàng hóa ở nước ta là A. đường biển B. đường sắt C. đường bộ D. đường hàng không

Câu 1:

Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

a) Loại hình vận tải chiếm tỉ trọng lớn nhất về khối lượng vận chuyển hàng hóa ở nước ta là

A. đường biển B. đường sắt C. đường bộ D. đường hàng không

b) Nước ta hòa mạng Internet vào năm

A. 1995 B. 1996 C. 1997 D.1998

Lời giải:

a) Chọn đáp án C

b) chọn đáp án B