Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước ý đúng. a) Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh phát triển các ngành công nghiệp: A. may mạc, giày da. C. khoáng sản, thủy điện. B. vật liệu xây dựng, điện tử. D. cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng.

Câu 1:

Khoanh tròn chữ cái đứng trước ý đúng.

a) Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh phát triển các ngành công nghiệp:

A. may mạc, giày da. C. khoáng sản, thủy điện. B. vật liệu xây dựng, điện tử. D. cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng.

b) Sản xuất nông nghiệp ở Trung du miền núi Bắc Bộ có tính đa dạng về cơ cấu sản phẩm và tương đối tập trung về quy mô là nhờA. thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng.

B. điều kiện sinh thái phong phú.

C. truyền thống sản xuất của dân cư.

D. việc giao đất lâu dài cho nhân dân.

c) Các thành phố là trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Trung du và niền núi Bắc Bộ là:

A. Thái Nguyên, Việt trì, Lạng Sơn, Hạ Long.

B. Yên Bái, Bắc Giang, Cao Bằng.

C. Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

D. Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái.

Lời giải:

a) Chọn đáp án C

b) Chọn đáp án D

c) Chọn đáp án A