Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào hình 41 dưới đây, em hãy: a) Xác định (tô màu) trên lược đồ, tỉnh thành phố em đang sống và học tập. b) Ghi số thứ tự các tỉnh tiếp giáp với tỉnh em và ghi tên các tỉnh ở bảng chú giải.

Câu 1:

Dựa vào hình 41 dưới đây, em hãy:

a) Xác định (tô màu) trên lược đồ, tỉnh thành phố em đang sống và học tập.

b) Ghi số thứ tự các tỉnh tiếp giáp với tỉnh em và ghi tên các tỉnh ở bảng chú giải.

c) Tìm kiếm, tham khảo các tài liệu địa lí địa phương kết hợp với vốn hiểu biết, điền nội dung thích hợp và ô trống trong câu dưới đây.

Tỉnh có diện tích… km2; đứng thứ …trong 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; giáp (các tỉnh và biển nào?)….

Lời giải:

 Thái Bình là một tỉnh ven biển thuộc vùng ĐBSH. Hệ tọa độ địa lý từ 20º18’ độ vĩ bắc đến 20º44’độ vĩ bắc, từ 106006’ độ kinh đông đến 106º39’ độ kinh đông) Tỉnh có diện tích 1570,79 km2; đứng thứ 53 trong 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; giáp: Thái Bình tiếp giáp với 5 tỉnh, thành phố: Hải Dương ở phía bắc, Hưng Yên ở phía Tây Bắc, Hải Phòng ở phía Đông Bắc, Hà Nam ở phía Tây, Nam Định ở phía Tây, Tây Nam; phía Đông giáp Vịnh Bắc Bộ.