Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào hình 40 dưới đây Em hãy: a) Căn cứ vào bảng 40.1, tr.144 SGK, ghi lên lược đồ tên các đảo có trong bảng.

Câu 1:

Dựa vào hình 40 dưới đây

Em hãy:

a) Căn cứ vào bảng 40.1, tr.144 SGK, ghi lên lược đồ tên các đảo có trong bảng.

b) Vẽ kí hiệu * (hoa thị) vào cạnh tên các đảo có điều kiện thích hợp để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển và gạch chân tên các đảo này.

Lời giải:

Các đảo có điều kiện phát triển tổng hợp kinh tế biển: Cô Tô, Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Lý Sơn, Phú quý, Côn Đảo, Thổ Chu, Phú Quốc…