Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào hình 31 Em hãy: a) Em hãy ghi lên lược đồ số thứ tự của 6 tỉnh Đông Nam Bộ theo chỉ dẫn ở bảng chú giải.

Câu 1:

Dựa vào hình 31

Em hãy:

a) Em hãy ghi lên lược đồ số thứ tự của 6 tỉnh Đông Nam Bộ theo chỉ dẫn ở bảng chú giải.

b) Ghi tên nước, tên vùng tiếp giáp với vùng Đông Nam Bộ.

c) Dựa vào lược đồ và vốn hiểu biết, nêu ý nghĩa vị trí địa lý của vùng Đông Nam Bộ.

Lời giải:

a)

b) - Phía tây giáp với 2 vùng là Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Phía đông nam giáp với Biển Đông.

- Phía tây nam tiếp giáp Đồng bằng sông Cửu Long.

c) Ýnghĩa vị trí địa lý của vùng Đông Nam Bộ:

- Gần các vùng nguyên liệu lớn của cả nước: Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

- Giáp vùng biển thuận lợi để phát triển kinh tế biển đặc biệt đây là vùng biển giàu tiềm năng về dầu khí.

- Giáp với ngã tư đường hàng hải và hàng không thế giới.

- Có TP. Hồ Chí Minh- trung tâm văn hóa chính trị, đầu mối quan trọng của vùng cũng như cả nước.

Như vậy vùng Đông Nam Bộ có vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu, trao đổi với các vùng khác và các nước trong khu vực và thế giới.