Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào hình 28: Em hãy: a) Hoàn thành bảng chú giải b) Ghi tên các nước, các vùng tiếp giáp với vùng Tây Nguyên. c) Tô màu vàng vào các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Câu 1:

Dựa vào hình 28:

Em hãy:

a) Hoàn thành bảng chú giải

b) Ghi tên các nước, các vùng tiếp giáp với vùng Tây Nguyên.

c) Tô màu vàng vào các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Lời giải:

a) Bảng chú giải:

1. Kom Tum

2. Gia Lai

3. Đăk Lăk

4. Đăk Nông

5. Lâm Đồng.

Diện tích: 54475 km2

Dân số: 4,4 triệu người (năm 2002)

b) - Phía tây giáp với 2 nước là Lào ở Tây Bắc và Camphuchia.

- Phía đông giáp với Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Phía tây nam tiếp giáp Đông Nam Bộ.