Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cho hình 27: Em hãy thể hiện trên lược đồ:

Câu 1:

Cho hình 27:

Em hãy thể hiện trên lược đồ:

a) Các cảng biển: Của Lò, Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Nha Trang.

b) Các bãi cá, bãi tôm.

c) Các cơ sở sản xuất muối: Sa Huỳnh, Cà Ná.

d) Những bãi biển có giá trị du lịch nổi tiếng: Sầm Sơn, Cửa Lò, Thuận An, Lăng Cô, Mỹ Khê, Quy Nhơn, Nha Trang.

đ) Các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên thế giới, các vườn quốc gia: Cố đô Huế, phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn, Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, Vườn quốc gia Bạch Mã.

Lời giải:

a) Các cảng biển: Cửa Lò (Nghệ An), Đà Nẵng (Đà Nẵng), Dung Quất (Quảng Nam), Quy Nhơn (Bình Định), Nha Trang (Khánh Hòa).

c) Các cơ sở sản xuất muối: Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Cà Ná (Ninh Thuận).

d) Những bãi biển có giá trị du lịch nổi tiếng: Sầm Sơn, (Thanh Hóa) Cửa Lò (nghệ An), Thuận An (Thừa Thiên Huế), Lăng Cô (Thừa Thiên Huế), Mỹ Khê (Đà Nẵng, Quy Nhơn (Bình Định), Nha Trang (Khánh Hòa).

đ) Các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên thế giới, các vườn quốc gia: Cố đô Huế (Thừa Thiên Huế), phố cổ Hội An (Quảng Nam), di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam), Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng (Quảng Bình), Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế).