Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cho hình 23. Em hãy: a) Hoàn thành bảng chú giải b) Ghi tên các vùng tiếp giáp với vùng Bắc Trung Bộ và tô màu vào các vùng này. c) Ghi tên nước, tên vịnh, tên biển tiếp giáp với vùng.

Câu 1:

Cho hình 23.

Em hãy:

a) Hoàn thành bảng chú giải

b) Ghi tên các vùng tiếp giáp với vùng Bắc Trung Bộ và tô màu vào các vùng này.

c) Ghi tên nước, tên vịnh, tên biển tiếp giáp với vùng.

Lời giải:

a)

a) 1. Thanh Hóa

2. Nghệ An

3. Hà Tĩnh

4. Quảng Bình

5. Quảng Trị

6. Thừa Thiên Huế

b) Vùng tiếp giáp vùng: Đồng bằng sông Hồng ở phía Bắc; Duyên hải Nam Trung Bộ ở phía nam.

c) Tiếp giáp Lào ở phía Tây, giáp biển Đông ở phía Đông.