Sách Giải Bài Tập và SGK

Tóm tắt văn bản tự sự là cách làm cho người đọc, người nghe nắm được nội dung của văn

Tóm tắt văn bản tự sự là cách làm cho người đọc, người nghe nắm được nội dung của văn bản đó

- Văn bản tím tắt phải nêu được một cách ngắn gọn nhân vật, sự việc chính, phù hợp với văn bản tóm tắt

Bài 1: Tóm tắt lại văn bản Lão Hạc

Bài 2: Nêu những điều cần lưu ý khi tóm tắt văn bản

Hướng dẫn trả lời

Bài 1: Tóm tắt văn bản Lão Hạc

Lão Hạc là người nông dân nghèo, hiền lành. Lão sống cùng với cậu Vàng, kỉ vật của con trai lão để lại khi nó đi đồn điền cao su. Sau một trận ốm lão trở nên kiệt quệ, túng quẫn, không đủ sức nuôi bản thân nên quyết định bán cậu Vàng và gửi tiền, nhà cửa cho ông giáo giữ hộ rồi xin bả chó của Binh Tư để tự tử. Không ai hiểu được nguyên nhân cái chết của lão Hạc, chỉ có Binh Tư và ông giáo hiểu.

Bài 2:

Những điều cần lưu ý khi tóm tắt văn bản

- Diễn đạt mạch lạc, rõ ràng, không dài dòng

- Tôn trọng tính nội dung nguyên bản của tác phẩm

- Không bình luận, không tự thêm thắt các chi tiết vào truyện