Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài mẫu 11: (Dàn ý) Nghị luận xã hội về tác hại của tệ nạn với cuộc sống của con người

Đề bài:

Nghị luận xã hội về tác hại của tệ nạn với cuộc sống của con người

Dàn ý chi tiết:

I. Mở bài:

-Dẫn dắt vấn đề: Xã hội đang phát triển từng ngày kéo theo nhiêu vấn nạn gia tăng

-Nêu vấn đề nghị luận: Tệ nạn xã hội để lại những tác hại to lớn đối với sự phát triển nhân cách con người và xã hội.

II. Thân bài:

1. Giải thích hiện tượng

-Tệ nạn xã hội là hiện tượng phổ biến là những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức, bại hoại nhân cách , ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, cản trở sự phát triển lành mạnh của đất nước

-Các tệ nạn xã hội như: cờ bạc ,rượu chè ,hút thuốc lá ,ma túy, mê tín dị đoan…

2. Thực trạng tệ nạn xã hội hiện nay

-Bên cạnh sự phát triển từng ngày của đất nước thì các tệ nạn cũng đang lan rộng và phức tạp hơn

-Các tệ nạn xã hội phổ biến ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống

3. Tác hại

-Tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe,về mặt tinh thần thể xác thậm trí là cả tính mạng

-Làm cho xa hội trở nên không lành mạnh

-Làm cho đất nước kém phát triển , xã hội không còn tốt đẹp văn minh

-Gia đình tan nát :Vợ chồng li dị, cha mẹ mất con cái… gây nên những cảnh đau thương

-Làm con người lương thiện trở nên mất nhân tính bấp chấp mọi thứ

-Gây nên nhiều vụ giết người cướp của ảnh hưởng xấu đến an ninh đất nước

4. Nguyên nhân

-Nguyên nhân hàng đầu là do bản thân mỗi người không có ý thức , không làm chủ được bản thân trước những cám dỗ của tệ nạn xã hội

-Do hoàn cảnh gia đình nghèo túng muốn kiếm được tiền từ các tệ nạn như cờ bạc , cá độ…

-Mặt khác cũng là do hoàn cảnh gia đình khá giả nên sa vào các tệ nạn xã hội

-Bản thân mỗi người lười lao động, học đòi, bắt chước…

-Do gia đình , nhà trường quản lí con em chưa chặt chẽ , không có thời gian quan tâm con cái

-Do pháp luật nước ta chưa thực sự nghiêm minh chưa có những biện pháp xử lí thật mạnh nên vẫn còn nhiều người sa vào tệ nạn xã hội

-Do bạn bè rủ rê lôi kéo

5. Giải pháp và liên hệ bản thân

-Bản thân mỗi người cần tự ý thức, làm chủ bản thân tránh xa các tệ nạn xã hội

-Gia đình nhà trường cần có các biện pháp giáo dục quản lí con em để không sa vào tệ nạn xã hội

-Hạn chế cho con em sử dụng nhiều các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… để tránh bị bạn bè rủ rê lôi kéo…

-Tuyên truyền cho mọi người biết được tác hại ghê gớm của các tệ nạn xã hội từ đó mà có ý thức tránh xa

-Cơ quan nhà nước cần xử lí nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật

-Liên hệ bản thân: Mỗi chúng ta , nhất là lứa tuổi học sinh tâm sinh lí đang thay đổi cần giữ mình không để bản thân sa vào các tệ nạn xã hội.

III. Kết bài:

-Khẳng định lại vấn đề : Tệ nạn xã hội luôn là mỗi lo ngại hàng đầu của đất nước , đó là mối nguy hại không chỉ trước mắt mà còn là lâu dài cần tháo gỡ

-Lời nhắn đến mọi người : Nếu mỗi người sống một cách văn minh thì chắc chắn tệ nạn sẽ được đấy lùi