Sách Giải Bài Tập và SGK

Từ ấy - Cô Thúy Nhàn (Giáo viên VietJack) Bài giảng: Bài văn mẫu Sự xuất hiện hàng loạt những

Từ ấy - Cô Thúy Nhàn (Giáo viên VietJack)

Bài giảng: 

Bài văn mẫu

   Sự xuất hiện hàng loạt những từ chỉ số lượng nhiều: mọi người, trăm nơi, bao hồn khổ, khối đời (khối người đông đảo trong cõi đời), vạn nhà, vạn kiếp phôi pha, vạn đầu em nhỏ,... đều có một ý nghĩa chung - đó là quần chúng nhân dân, là cộng đồng dân tộc. Trong sự đối ứng của cái "tôi" (xuất hiện sáu lần trong bài thơ), đấy là cái "ta". Nhờ ánh sáng lí tưởng cách mạng soi rọi, Tố Hữu đã đi từ cái "tôi" đến cái "ta" gắn bó cuộc sống cá nhân mình với vận mệnh chung của dân tộc, hòa cuộc đời riêng của mình vào cuộc đời chung của mọi người, thấy sức mạnh của bản thân được nhân lên trong sức mạnh cộng đồng.