Sách Giải Bài Tập và SGK

Phần Trắc nghiệm 1- C, 2- B, 3- D, 4- B, 5- A, 6- C, 7- D, 8- B, 9-

Phần Trắc nghiệm

1- C, 2- B, 3- D, 4- B, 5- A, 6- C, 7- D, 8- B, 9- B, 10 –D, 11- C, 12- D.

Phần tự luận

Câu 1 (trang 128 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

Nêu những suy nghĩ và cảm xúc riêng của anh (chị) về một bài thơ (hoặc một thiên truyện ngắn) đã học.

Đây là một đề cảm nhận về tác phẩm văn học. Tuỳ từng bài cụ thể, người viết xây dựng dàn ý. Đề bài theo hướng mở (suy nghĩ và cảm xúc riêng) nên người viết có thể tuỳ ý bày tỏ cảm nhận về giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ, song cũng có thể chỉ trình bày những ấn tượng sâu sắc nhất về một chi tiết nghệ thuật nào đó giá trị nhất trong tác phẩm.

Câu 2 (trang 128 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

Đây là một đề nghị luận về một vấn đề xã hội. Có thể triển khai bài theo những gợi ý sau:

- Quan điểm về nghề nghiệp mà bạn sẽ lựa chọn là gì? (có thể lựa chọn một trong ba quan điểm đã nêu, miễn là có giải thích thuyết phục. Song quan điểm đúng đắn nhất là: chọn nghề phù hợp với năng lực thực tế của mình).

- Đưa ra những lí do khiến bạn lựa chọn quan điểm đó.

- Bác bỏ những quan điểm sai lầm:

   + Lựa chọn nghề nghiệp mà không suy nghĩ.

   + Lựa chọn nghề nghiệp vượt quá khả năng thực tế của bản thân.

   + Cứ nhất quyết theo đuổi một cách viển vông nghề mà mình vẫn thiết tha yêu thích.

- Bàn luận mở rộng:

   + Cần có định hướng nghề nghiệp sớm để lên kế hoạch thực hiện cho được định hướng, mong ước ấy.

   + Lựa chọn nghề kết hợp giữa sở thích và năng lực thực tế của bản thân.