Sách Giải Bài Tập và SGK

Phần 1 (bốn câu đầu): giới thiệu bao quát cảnh Hương Sơn. Phần 2 (mười câu tiếp): Cảnh Hương Sơn

Phần 1 (bốn câu đầu): giới thiệu bao quát cảnh Hương Sơn.

Phần 2 (mười câu tiếp): Cảnh Hương Sơn

Phần 3 (năm câu còn lại): Suy nghĩ, quan niệm của nhà thơ trước cảnh Hương Sơn

Bài hát nói miêu tả vẻ đẹp phong cảnh Hương Sơn lay động lòng người cùng những suy niệm của nhà thơ. Qua đó thể hiện niềm tự hào trước cảnh đep thiên nhiên, đất nước

Câu 1 (trang 51 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

+ Bầu trời cảnh Bụt: Bầu trời chỉ không gian bao trùm cảnh Hương Sơn; cảnh Bụt – cảnh tôn giáo đẹp đẽ, thoát tục, gần với cõi tiên.

+ Câu thơ gợi cảm hứng, ý vị thiền cho cả bài thơ

+ Không khí tâm lính thể hiện tập trung ở câu thơ thứ 1, 5, 6, 9, 10, 17

Câu 2 (trang 51 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

Cách cảm nhận phong cảnh thiên nhiên của người xưa: Thiên nhiên là cõi lung linh đẹp đẽ để con người nương náu, tẩy rửa bụi trần, lánh xa thị phi ngang trái chốn trần thế

Câu 3 (trang 51 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

Nghệ thuật tả cảnh:

+ Không gian: mang đậm màu sắc Phật giáo, tâm linh

+ Màu sắc: màu sắc chủ đạo là trắng thanh khiết của trời, mây, nước cùng sự long lạnh rực sáng của đá

+ Âm thanh: lấy động tả tĩnh