Sách Giải Bài Tập và SGK

Luyện tập (trang 178-179 sgk Ngữ văn 11 Tập 1): Câu 1: a/ Cấu trúc: - Câu đầu là mở

Luyện tập (trang 178-179 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

Câu 1:

a/ Cấu trúc:

- Câu đầu là mở đầu bản tin.

- Các câu tiếp theo là diễn biến của các sự kiện

- Câu cuối cùng là nhận xét đánh giá

b/ Dung lượng: Trung bình

c/ Loại:bản tin bình thường

Câu 2:

a/ Nội dung: Thông báo về việc Việt Nam lọt vào danh sách ứng cử viên "Môi trường và phát triển 2007".

Căn cứ vào nhan đề của bản tin.

b/ Muốn nắm bắt nhanh nội dung thông tin đó có thể chuyển thành tin vắn.

Câu 3:

1-2-5-6-4-3.

Câu 4:

HS vận dụng kiến thức đã học để viết bản tin