Sách Giải Bài Tập và SGK

Luyện tập (trang 163 sgk Ngữ văn 11 Tập 1): Câu 1: Lựa chọn các sự kiện có thể viết

Luyện tập (trang 163 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

Câu 1:

Lựa chọn các sự kiện có thể viết bản tin :A,B, D, E

Câu 2:

Giống: Cùng có chức năng cung cấp tin tức

Khác:

- Bản tin chỉ thông báo tin tức

- Quảng cáo vừa thông tin vừa chào mời

- Phóng sự điều tra có độ lớn dài hơn bản tin...

Câu 3:

Cần phân biệt giữa bản tin và tin vắn : Tin vắn: dung lượng ngắn gọn, trình bày ý chính vấn đề

VD:

- Bản tin Đội tuyển Ô-Lim-pích toán VN xếp thứ 4 toàn đoàn

- Tin vắn: Đội tuyển VN xếp thứ 4 toàn đoàn trong cuộc thi Ô-Lim-pích toán quốc tế lần thứ 45 tại thủ đô A-ten, Hi Lạp từ ngày 14 đến 16 tháng 7.