Sách Giải Bài Tập và SGK

Luyện tập (trang 145 sgk Ngữ văn 11 Tập 1): Câu 1: - Tính thời sự : thời gian, địa

Luyện tập (trang 145 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

Câu 1:

- Tính thời sự : thời gian, địa điểm, ý kiến (những vấn đềthông tinđảm bảo tính chính xác, cập nhật) về việc tỉnh An Giang đón quyết định của Bộ Văn hóa, công nhận Ô Tà Sóc là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia

- Tính ngắn gọn : Mỗi câu là 1 thông tin cần thiết

Câu 2:

Gợi ý: Phóng sự cần đảm bảo những nội dung cơ bản sau:

- Nêu hiện trạng

- Việc đã làm ở địa phương

- Biện pháp ở địa phương

- Liên hệ bản thân