Sách Giải Bài Tập và SGK

Luyện tập: Câu 1: thôi: + Từ nghĩa gốc là chấm dứt, kết thúc một hoạt động nào đó. thôi

Luyện tập:

Câu 1:

thôi:

+ Từ nghĩa gốc là chấm dứt, kết thúc một hoạt động nào đó.

thôi

+ Từ trong hai câu thơ có nét nghĩa mới: Nguyễn Khuyến dùng với nghĩa chấm dứt, kết thúc một cuộc đời.

Câu 2:

- Đây là cách sắp xếp khác thường của HXH:

+ Các cụm danh từ (rêu từng đám, đá mấy hòn): danh từ trung tâm (rêu, đá) đi trước tổ hợp định từ (từng đám, mấy hòn) đi sau

+ Động từ vị ngữ (xiên ngang mặt đất, đâm toạc chân mây) đi trước danh từ chủ ngữ (rêu từng đám, đá mấy hòn)

- Hiệu quả:

+ Tạo âm hưởng mạnh mẽ

+ Tô đậm hình tượng

Câu 3:

Ví dụ:

+ Tác giả đã có sự chuyển đổi , sáng tạo khi sử dụng từ ngữ chung như tạo các kết hợp từ mới, lựa chọn cách tách câu, tỉnh lược từ,…

“ Mộng anh hường

tim môi em bói đỏ

Giàn trầu già

khua

những át cơ rơi”

(Át cơ)

+ Một số câu thơ đảo trật tự kết hợp từ như:

“Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!” (Tố Hữu)

“Lom khom dưới núi, tiều vài chú

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà” (Bà Huyện Thanh Quan)