Sách Giải Bài Tập và SGK

III. Nghĩa tình thái Nghĩa tình thái là một lĩnh vực phức tạp, gồm nhiều khía cạnh khác nhau, tập

III. Nghĩa tình thái

Nghĩa tình thái là một lĩnh vực phức tạp, gồm nhiều khía cạnh khác nhau, tập trung vào hai trường hợp:

- Thể hiện sự nhìn nhận, đánh giá, thái độ người nói đối với sự việc được nói tới trong câu

- Tình cảm, thái độ của người nói với người nghe

Câu 1 (trang 20 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

Câu 2 (trang 20 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

Nghĩa sự việcNghĩa tình thái
a. Hiện tượng thời tiết nắng Chắc: Phỏng đoán độ tin cậy cao
b. ảnh của mợ Du và thằng Dũng Rõ ràng là: Khẳng định sự việc
c. cái gông Thật là: Thái độ mỉa mai
d. Giật cướp, mạnh vì liều Chỉ: nhấn mạnh; đã đành: Miễn cưỡng.

-Nói của đáng tội: Rào đón đưa đẩy.

-Có thể: Phóng đoán khả năng

-Những: Đánh giá mức độ (tỏ ý chê đắt).

-Kia mà: Trách móc (trách yêu, nũng nịu )

Câu 3 (trang 20 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

-câu a: Hình như

-câu b: Dễ

-câu c: Tận

Câu 4 (trang 20 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

- Chưa biết chừng ngày mai nó lại đến.

- Nghe nói bạn Lan đỗ đại học.

- Chả lẽ cậu lại nghi ngờ tớ làm việc này.

- Hóa ra người đó là bạn tôi.

- Sự thật là, bộ phim ấy rất hay.

- Món ăn ở Hà Nội món nào cũng ngon và hấp dẫn đặc biệt là phở.

- Anh ấy là người đoạt giải nhất trong cuộc thi đấy mà.