Sách Giải Bài Tập và SGK

I. Trật tự trong câu đơn. (trang 157-158 sgk Ngữ văn 11 Tập 1): Câu 1: a/ Có thể sắp

I. Trật tự trong câu đơn. (trang 157-158 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

Câu 1:

a/ Có thể sắp xếp theo trật tự " rất sắc, nhưng nhỏ": câu không sai về ngữ pháp và ý nghĩa.

Nhưng đặt trong đoạn văn này thì không phù hợp với mục đích đe dọa, uy hiếp đối phương.

b/ Việc sắp xếp theo trật tự "nhỏ, nhưng rất sắc" có tác dụng xác định trọng tâm thông báo là "rất sắc", phù hợp với hàm ý đe dọa, uy hiếp.

c/ Trật tự các từ ngữ trong trường hợp này lại phù hợp: Nhằm mục đích chế nhạo, phủ định tác dụng của con dao.

Câu 2:

- Cách viết thứ nhất là phù hợp vì trọng tâm thông báo là "rất thông minh".

Câu 3:

- Trạng ngữ có thể đứng ở đầu câu, giữa câu, hoặc cuối câu. Do đó, ta thấy các trạng ngữ trong 3 đoạn trích đặt ở 3 vị trí khác nhau là phù hợp với nội dung thông báo.

a/ Đoạn văn kể về sự kiện Mị bị bắt nên trước tiên là nêu hoàn cảnh thời gian.

Câu tiếp theo phần “sáng hôm sau” cần đặt ở đầu câu để tiếp nối thời gian.

b/ Chủ thể hành động được nêu trước, phần biểu thị thời gian đặt ở giữa bởi sự kiện liên kết với các ý của câu trước đó đều tập trung vào việc: ai là cha đẻ của Chí Phèo.

c/ Phù hợp với nội dung thông tin cũ, thông tin đã biết

II. Trật tự trong câu ghép. (trang 158-159 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

Câu 1:

a/ Vế chính: Hắn lại nao nao buồn.

Vế phụ chỉ nguyên nhân đặt sau: là vì mẩu chuyện ấy.....rất xa xôi.

=> Liên kết dễ dàng với nội dung các câu đi sau.

b/ Vế chỉ sự nhượng bộ đặt sau để bổ sung thông tin.

Câu 2:

- Chọn phương án C.