Sách Giải Bài Tập và SGK

I. Hai thành phần nghĩa của câu Câu 1 (trang 6 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2): Hai câu trong

I. Hai thành phần nghĩa của câu

Câu 1 (trang 6 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

Hai câu trong mỗi cặp ...

- Cặp câu a1/ a2 đều nói đến một sự việc. Câu a1 có từ “hình như”: Chưa chắc chắn. Câu a2 không có từ “hình như”: thể hiện độ tin cậy cao.

- Cặp câu b1/ b2 đều đề cập đến một sự việc. Câu b1 bộc lộ sự tin cậy. Câu b2 chỉ đề cập đến sự việc.

II. Nghĩa sự việc

Câu 1 (trang 9 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

- câu 1: Sự việc

- câu 2: Sự vịêc - đặc điểm

- câu 3: Sự việc - quá trình

- câu 4: Sự việc - quá trình

- câu 5: Trạng thái - đặc điểm

- câu 6: Đặc điểm - tình thái

- câu 7: Tư thế

- câu 8: Sự việc - hành động

Câu 2 (trang 9 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

Câu 3 (trang 9 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

CâuNghĩa sự việc Nghĩa tình thái
a - Nói về Xuân: danh giá nhưng đáng sợ - Thái độ dè dặt khi đánh giá về Xuân qua các từ: kể, thực, đáng.
b - Hai người đều chọn nhầm nghề. - Sự phỏng đoán về sự việc chưa chắc chắn qua từ “có lẽ”.
c

- Sự việc thứ nhất: “họ cũng phân vân như mình” .

- Sự việc thứ hai: “mình cũng không biết con gái mình hư hay không”.

- Sự việc này được phỏng đoán một cách chưa chắc chắn.

- Người nói muốn nhấn mạnh bằng các từ chính, ngay, đến.

- Phương án 3.