Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1 (trang 31 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2): Câu 2 (trang 32 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

Câu 1 (trang 31 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

Câu 2 (trang 32 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

Bài tập 1 Vấn đề bác bỏ Cách bác bỏ
Đoạn văna/ Quan niệm sống quẩn quanh, nghèo nàn của những người trở thành nô lệ của tiện nghi.

Dùng lí lẽ và hình ảnh so sánh:

- Tác giả so sánh lối sống cá nhân như khu vườn được chăm sóc cẩn thận nhưng không chống được bão táp

- Tác giả cho rằng chẳng ai thèm muốn cuộc sống đầy đủ tiện nghi nhưng chỉ ở trong hàng rào.

- Con người chỉ hạnh phúc khi trải qua gian nan, thử thách

Đoạn văn b/ Thái độ dè dặt, né tránh của những người hiền tài trước vương triều mới. Dùng lí lẽ phân tích để nhắc nhở, kêu gọi những người hiền tài ra giúp nước.

Câu 3 (trang 32 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

Bài tập 2. Vấn đề bác bỏ Cách bác bỏ

Đoạn văna/

Đoạn vănb/

- Quan niệm phiến diện.

- Quan niệm phiến diện.

- Dùng lí lẽ và dẫn chứng thực tế.

- Dùng lí lẽ và dẫn chứng thực tế

Quan niệm đúng đắn.

Muốn học tốt môn ngữ văn cần phải:

- Đọc nhiều sách để cải thiện vốn từ.

- Sống sâu sắc và có ý thức tích luỹ vốn sống thực tế.

- Có động cơ và thái độ học tập đúng đắn.

- Có phương pháp học tập phù hợp để nắm kiến thức cơ bản và hệ thống.

- Nâng cao trí tưởng tượng, kĩ năng thấu cảm, kĩ năng sáng tạo.

- Thường xuyên trau dồi kiến thức qua sách, báo, tạp chí và thu thập thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lập dàn ý

1. Mở bài

Giới thiệu 2 quan niệm sống (quan niệm 1 SGK, quan niệm 2 cách sống của tuổi trẻ thời hội nhập là phải có trí tuệ, có khát vọng làm giàu

2. Thân bài

- Nêu tình trạng của quan niệm sống thanh niên, học sinh phải biết nhuộm tóc, hút thuốc, vào vũ trường mới là sành điệu ...

- Chỉ ra nguyên nhân của lối sống này.

- Chỉ ra hậu quả của lối sống này.

Bác bỏ quan niệm về cách sống ấy.

- Vấn đề cần bác bỏ: bản chất của quan niệm sống ấy thực ra là lối sống buông thả, hưởng thụ, không có lí tưởng sống và không có ước mơ.

- Cách bác bỏ: dùng lí lẽ và dẫn chứng thực tế.

- Khẳng định một quan niệm về cách sống đúng đắn.

3. Kết bài

- Phê phán, nêu tác hại của quan niệm về cách sống sai trái