Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1 (trang 131 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1): Ngôn ngữ báo chí được sử dụng ở những thể

Câu 1 (trang 131 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

Ngôn ngữ báo chí được sử dụng ở những thể loại tiêu biểu: Bản tin, phóng sự, tiểu phẩm…

Câu 2 (trang 131 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

Phân biệt hai thể loại báo chí: bản tin và phóng sự

   - Bản tin:

       + Thông tin sự việc: ngắn ngọn, kịp thời

       + Yêu cầu chính xác, kịp thời, cập nhật.

   - Phóng sự:

       + Vừa đủ về thông tin sự việc, vừa miêu tả cụ thể, sinh động.

       + Yêu cầu: gợi cảm, gây được hứng thú.

Câu 3 (trang 131 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

Để viết được một tin ngắn phản ánh quá trình học tập cần phải chú ý các yếu tố:

   - Thời gian: vào một thời điểm nhất định (tổng kết học kì, thi đua, khen thưởng…)

   - Địa điểm: tại lớp học.

   - Sự kiện: chú ý những sự kiện nổi bật.

   - Đưa ra ý kiến ngắn gọc về sự kiện.

* Yêu cầu: chính xác, khách quan.